Hostal d’insectes

Recurs educatiu: Fem un hostal d’insectes a l’escola!

Un “hostal d’insectes” (o hotel d’insectes) és un artefacte que reprodueix artificialment els hàbitats naturals d’insectes i aràcnids. Està pensat per oferir refugi a l’hivern i,  en el cas de certes espècies, també serveix com a espai segur de nidificació durant la  primavera. 

La instal·lació d’hostals d’insectes afavoreix la presència d’aquests grups, ja que hi troben recursos per viure. Recursos limitats per la intervenció humana (desforestació, contaminació  de l’aire, destrucció dels hàbitats naturals, ús massiu d’insecticides, etc.) que posen en perill  dos aspectes fonamentals de la funció d’aquestes espècies: la pol·linització i el control de plagues.  

La ubicació ha de contemplar que l’hostal tingui a prop un espai enjardinat amb plantes i flors que serveixin d’aliment pels seus habitants. Els materials de l’hostal poden ser diversos i en funció de la selecció, atrauen unes espècies o d’altres. La construcció d’un hostal d’insectes aglutina art, ciències i ciutadania.

Amb aquesta acció transversal oferim un recurs educatiu experimental que relaciona  les assignatures de ciències naturals, tecnologia, art i ciències socials.

 *Aquest recurs educatiu es va gestar dins el projecte Insectòdrom que va prendre forma d’exposició al Bòlit durant el 2021 

Client: Bòlit. Centre d’Art Contemporani de Girona i l’Associació  Cultural La Volta